TMS - HOSE VIETNAM STOCK MARKET

TMS: TRANSFORWARDING & WAREHOUSING JOINT STOCK COMPANY Company Profile: Investing in Vietnam Stock Market

Trade BTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

BUY & SELL BTCUSD | View BTCUSD News & Updates


Buy Sell BTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

Vietnam Listed Company - Stock Market Research: TMS, TRANSFORWARDING & WAREHOUSING JOINT STOCK COMPANY

View TRANSFORWARDING & WAREHOUSING JOINT STOCK COMPANY symbol: TMS Company Profile. Our web site is dedicated in helping you find TRANSFORWARDING & WAREHOUSING JOINT STOCK COMPANY (TMS) company profile, stock charts, and technical analysis listed on HOSE Vietnam Stock Exchange.

TMS - (HOSE:TRANSFORWARDING & WAREHOUSING JOINT STOCK COMPANY)

Company Profile:
TRANSFORWARDING & WAREHOUSING JOINT STOCK COMPANY
172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1 TPHCM
(84 8) 829 5027
(84 8) 829 6011
Tsmsg-fax@hcm.vnn.vn
www.transimexsaigon.com
Business: Transportation
Financial Summary:
Capital Currency:VND
Market Cap:63,480,000,000
Par Value:10,000
Equity:0
Listing Volume:4,290,000
Listed Date:08-04-2000
Initial Listed Price:14,000

Business Summary:
  • Đại lý giao nhận vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu đường biển, đường hàng không và đường bộ.
  • Đại lý hàng hải và môi giới tàu biển, dịch vụ thủ tục hải quan.
  • Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan, kho thu gom đóng gói hàng lẻ CFS (Container Freight Station), điểm thông qua nội địa ICD (Inland Clearance Depot).
  • Kinh doanh vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và công cộng bằng đường bộ.

Auditing Company:

Business Registration:
Established License:  00-00-0000  
Business License:  00-00-0000  TMS - (HOSE:TRANSFORWARDING & WAREHOUSING JOINT STOCK COMPANY)10 Day | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year

* Chart by Sacombank Securities (SBS)


Tickers A - D | Tickers E - N | Tickers O - S | Tickers T - Z | View All | HoSE Only Tickers | HaSTC Only Tickers