PTS - HASTC VIETNAM STOCK MARKET

PTS: HAIPHONG PETROLIMEX TRANSPORTATION AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY Company Profile: Investing in Vietnam Stock Market

Trade LTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

BUY & SELL LTCUSD | View LTCUSD News & Updates


Buy Sell LTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

Vietnam Listed Company - Stock Market Research: PTS, HAIPHONG PETROLIMEX TRANSPORTATION AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY

View HAIPHONG PETROLIMEX TRANSPORTATION AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY symbol: PTS Company Profile. Our web site is dedicated in helping you find HAIPHONG PETROLIMEX TRANSPORTATION AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY (PTS) company profile, stock charts, and technical analysis listed on HASTC Vietnam Stock Exchange.

PTS - (HASTC:HAIPHONG PETROLIMEX TRANSPORTATION AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY)

Company Profile:
HAIPHONG PETROLIMEX TRANSPORTATION AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Số 16 đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
(84-31) 3 837 441
(84-31) 3 765 194


Business: Transportation
Financial Summary:
Capital Currency:VND
Market Cap:17,400,000,000
Par Value:10,000
Equity:0
Listing Volume:17,400,000
Listed Date:11-20-2006
Initial Listed Price:0

Business Summary:
- Kinh doanh vận tải. Kinh doanh xăng dầu và các sản phầm hoá dầu;
- Sửa chữa và đóng mới phương tiện vận tải thuỷ. Sản xuất sản phẩm cơ khí;
- Xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, thiết bị, hàng hoá khác;
- Dịch vụ hàng hải và các dịch vụ thương mại;
- Kinh doanh, đại lý khí hoá lỏng;
- Nạo vét luồng lạch, san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà, kinh doanh vật liệu xây dựng, môi giới, dịch vụ nhà đất;
- Vận tải hành khách đường thuỷ và đường bộ;
- Kinh doanh cảng biển;
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng; kinh doanh kho bãi; kinh doanh nhà đất.
Auditing Company:
Công ty Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán (AASC)
Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 826 8681 - Fax: (84-4) 825 3973
Email: aasc-ndd@hn.vnn.vn
Website: http://www.aasc.com.vn
Business Registration:
Established License:  00-00-0000  
Business License: 0203000035  12-27-2000  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải PhòngPTS - (HASTC:HAIPHONG PETROLIMEX TRANSPORTATION AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY)10 Day | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year

* Chart by Sacombank Securities (SBS)


Tickers A - D | Tickers E - N | Tickers O - S | Tickers T - Z | View All | HoSE Only Tickers | HaSTC Only Tickers