ILC - HASTC VIETNAM STOCK MARKET

ILC: INTERNATIONAL LABOR AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY Company Profile: Investing in Vietnam Stock Market

Trade BCHUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

BUY & SELL BCHUSD | View BCHUSD News & Updates


Buy Sell BCHUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

Vietnam Listed Company - Stock Market Research: ILC, INTERNATIONAL LABOR AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY

View INTERNATIONAL LABOR AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY symbol: ILC Company Profile. Our web site is dedicated in helping you find INTERNATIONAL LABOR AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY (ILC) company profile, stock charts, and technical analysis listed on HASTC Vietnam Stock Exchange.

ILC - (HASTC:INTERNATIONAL LABOR AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY)

Company Profile:
INTERNATIONAL LABOR AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Số 4, Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng
84 – 31 – 551652 / 827930 / 826867 / 826802
84 – 31 – 826838
inlacohpg@hn.vnn.vn

Business: Paper and wood products
Financial Summary:
Capital Currency:VND
Market Cap:11,390,820,000
Par Value:10,000
Equity:0
Listing Volume:1,139,082
Listed Date:12-26-2005
Initial Listed Price:16,000

Business Summary:
- Tổ chức tuyển và đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên đi hợp tác lao động với nước ngoài;
- Môi giới, đại lý và trực tiếp xuất khẩu lao động;
- Vận tải biển trong nước và nước ngoài kết hợp với đào tạo thuyền viên;
- Đại lý tàu biển, đại lý giao nhận hàng hóa và môi giới hàng hải;
- Dịch vụ cung ứng tàu biển và sửa chữa nhỏ cho tàu biển trong và ngoài nước
Auditing Company:
Công ty Kiểm toán và Kế toán Việt Nam
Địa chỉ: Số 28 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: (84-31) 842.430 / 842.431 / 842.432
Fax: (84-31) 842.433
Business Registration:
Established License: 77/1999/QĐ  01-07-1999  Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Business License: 055574  03-24-1999  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải PhòngILC - (HASTC:INTERNATIONAL LABOR AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY)10 Day | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year

* Chart by Sacombank Securities (SBS)


Tickers A - D | Tickers E - N | Tickers O - S | Tickers T - Z | View All | HoSE Only Tickers | HaSTC Only Tickers