VTC - HOSE VIETNAM STOCK MARKET

VTC: VTC TELECOMMUNICATIONS JOINT STOCK COMPANY Company Profile: Investing in Vietnam Stock Market

Trade BTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

BUY & SELL BTCUSD | View BTCUSD News & Updates


Buy Sell BTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

Vietnam Listed Company - Stock Market Research: VTC, VTC TELECOMMUNICATIONS JOINT STOCK COMPANY

View VTC TELECOMMUNICATIONS JOINT STOCK COMPANY symbol: VTC Company Profile. Our web site is dedicated in helping you find VTC TELECOMMUNICATIONS JOINT STOCK COMPANY (VTC) company profile, stock charts, and technical analysis listed on HOSE Vietnam Stock Exchange.

VTC - (HOSE:VTC TELECOMMUNICATIONS JOINT STOCK COMPANY)

Company Profile:
VTC TELECOMMUNICATIONS JOINT STOCK COMPANY
Lầu 3, 750 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP.HCM
(84.8) 833 1106; 830 2774; 839 0079
(84.8) 830 0253


Business: Hardware and parts
Financial Summary:
Capital Currency:VND
Market Cap:26,048,940,000
Par Value:10,000
Equity:0
Listing Volume:1,797,740
Listed Date:02-12-2003
Initial Listed Price:21,000

Business Summary:
Lĩnh vực kinh doanh chính:

- Nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử và tin học.

- Lắp đặt, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện tử và tin học. Xây lắp các công trình viễn thông, điện, điện tử và tin học.

- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ ngành viễn thông, điện, điện tử và tin học.

- Cho thuê tài sản hoạt động, cho thuê các sản phẩm, thiết bị viễn thông, điện, điện tử và tin học.

- Xuất nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Sản xuất các loại thẻ dùng trong lĩnh vực tin học, viễn thông, bảo vệ và các ứng dụng khác.

- In offset, in nhiệt trên thẻ. Viết phần mềm phục vụ ngành bưu chính viễn thông và sản xuất thẻ thông minh.

- Kinh doanh các ngành nghề kỹ thuật, dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật.

(Nguồn: TTGDCK TP.HCM)
Auditing Company:

Business Registration:
Established License:  00-00-0000  
Business License:  00-00-0000  VTC - (HOSE:VTC TELECOMMUNICATIONS JOINT STOCK COMPANY)10 Day | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year

* Chart by Sacombank Securities (SBS)


Tickers A - D | Tickers E - N | Tickers O - S | Tickers T - Z | View All | HoSE Only Tickers | HaSTC Only Tickers