HPC - HASTC VIETNAM STOCK MARKET

HPC: HAI PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY Company Profile: Investing in Vietnam Stock Market

Trade LTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

BUY & SELL LTCUSD | View LTCUSD News & Updates


Buy Sell LTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

Vietnam Listed Company - Stock Market Research: HPC, HAI PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

View HAI PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY symbol: HPC Company Profile. Our web site is dedicated in helping you find HAI PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (HPC) company profile, stock charts, and technical analysis listed on HASTC Vietnam Stock Exchange.

HPC - (HASTC:HAI PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY)

Company Profile:
HAI PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
24 Cù Chính Lan - Hồng Bàng - Hải Phòng
(84-31) 384 2335
(84-31) 374 6266

http://www.hpsc.com.vn
Business: Financial services
Financial Summary:
Capital Currency:VND
Market Cap:112,817,800,000
Par Value:10,000
Equity:0
Listing Volume:5,000,000
Listed Date:12-15-2006
Initial Listed Price:54,300

Business Summary:
- Dịch vụ môi giới và lưu kí chứng khoán;
- Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Dịch vụ quản lí danh mục đầu tư;
- Tự doanh chứng khoán.
Auditing Company:
Công ty Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán (AASC)
Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 826 8681 - Fax: (84-4) 825 3973
Email: aasc-ndd@hn.vnn.vn
Website: http://www.aasc.com.vn
Business Registration:
Established License: 13/GPHĐKH  08-07-2006  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Business License: 0203000553  09-05-2006  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải PhòngHPC - (HASTC:HAI PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY)10 Day | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year

* Chart by Sacombank Securities (SBS)


Tickers A - D | Tickers E - N | Tickers O - S | Tickers T - Z | View All | HoSE Only Tickers | HaSTC Only Tickers