RHC - HOSE VIETNAM STOCK MARKET

RHC: RY NINH II ELECTRIC JOINT STOCK COMPANY Company Profile: Investing in Vietnam Stock Market

Trade BTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

BUY & SELL BTCUSD | View BTCUSD News & Updates


Buy Sell BTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

Vietnam Listed Company - Stock Market Research: RHC, RY NINH II ELECTRIC JOINT STOCK COMPANY

View RY NINH II ELECTRIC JOINT STOCK COMPANY symbol: RHC Company Profile. Our web site is dedicated in helping you find RY NINH II ELECTRIC JOINT STOCK COMPANY (RHC) company profile, stock charts, and technical analysis listed on HOSE Vietnam Stock Exchange.

RHC - (HOSE:RY NINH II ELECTRIC JOINT STOCK COMPANY)

Company Profile:
RY NINH II ELECTRIC JOINT STOCK COMPANY
Xã Yaly, huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai
(84.059) 845274
(84.059) 845128


Business: Electricity
Financial Summary:
Capital Currency:VND
Market Cap:32,000,000,000
Par Value:10,000
Equity:0
Listing Volume:3,200,000
Listed Date:06-15-2006
Initial Listed Price:45,000

Business Summary:
- Lĩnh vực kinh doanh:

Sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm;

Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống điện;

Thi công lắp đặt hệ thống điện, nước, thông tin;

Sửa chữa thiết bị điện và gia công cơ khí;

Khai thác, lọc và phân phối nước.
Auditing Company:
1) CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TÝ VẤN (A&C)

2) CÔNG TY DỊCH VỤ TÝ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)
Business Registration:
Established License: 1617/QÐ-BXD  11-26-2002  Bộ Xây dựng
Business License: 39 03 000014  12-03-2003  Sở Kế hoạch và Ðầu tý tỉnh Gia LaiRHC - (HOSE:RY NINH II ELECTRIC JOINT STOCK COMPANY)10 Day | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year

* Chart by Sacombank Securities (SBS)


Tickers A - D | Tickers E - N | Tickers O - S | Tickers T - Z | View All | HoSE Only Tickers | HaSTC Only Tickers