STC - HASTC VIETNAM STOCK MARKET

STC: BOOK AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY Company Profile: Investing in Vietnam Stock Market

Trade BCHUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

BUY & SELL BCHUSD | View BCHUSD News & Updates


Buy Sell BCHUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

Vietnam Listed Company - Stock Market Research: STC, BOOK AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

View BOOK AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY symbol: STC Company Profile. Our web site is dedicated in helping you find BOOK AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY (STC) company profile, stock charts, and technical analysis listed on HASTC Vietnam Stock Exchange.

STC - (HASTC:BOOK AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY)

Company Profile:
BOOK AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.
(84-8) 8.554.645
(84-8) 8.564.307
ctstbhcm@hcm.vnn.vn
http://www.stb.com.vn
Business: Distribution
Financial Summary:
Capital Currency:VND
Market Cap:28,800,000,000
Par Value:10,000
Equity:0
Listing Volume:28,800,000
Listed Date:12-27-2006
Initial Listed Price:0

Business Summary:
- Mua bán sách giáo khoa.
- Sản xuất và cung ứng thiết bị trường học, đồ dùng dạy học.
- In sách giáo khoa học sinh và các loại ấn phẩm nhà trường.
- In nhãn hiệu, bao bì.

Auditing Company:
CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN - AAC
Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Linh - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.655886
Fax: 0511.655887
Email: acc@dng.vnn.vn
Business Registration:
Established License: 290/QĐ-UB  12-28-1984  UBND TP. Hồ Chí Minh
Business License: 4103004971  07-04-2006  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCMSTC - (HASTC:BOOK AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY)10 Day | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year

* Chart by Sacombank Securities (SBS)


Tickers A - D | Tickers E - N | Tickers O - S | Tickers T - Z | View All | HoSE Only Tickers | HaSTC Only Tickers