PJC - HASTC VIETNAM STOCK MARKET

PJC: PETROLIMEX HANOI TRANSPORTATION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY. Company Profile: Investing in Vietnam Stock Market

Trade LTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

BUY & SELL LTCUSD | View LTCUSD News & Updates


Buy Sell LTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

Vietnam Listed Company - Stock Market Research: PJC, PETROLIMEX HANOI TRANSPORTATION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY.

View PETROLIMEX HANOI TRANSPORTATION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY. symbol: PJC Company Profile. Our web site is dedicated in helping you find PETROLIMEX HANOI TRANSPORTATION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY. (PJC) company profile, stock charts, and technical analysis listed on HASTC Vietnam Stock Exchange.

PJC - (HASTC:PETROLIMEX HANOI TRANSPORTATION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY.)

Company Profile:
PETROLIMEX HANOI TRANSPORTATION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY.
Số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
(84-4) 8 272 720
(84-4) 8 770 322


Business: Distribution
Financial Summary:
Capital Currency:VND
Market Cap:15,631,500,000
Par Value:10,000
Equity:0
Listing Volume:15,631,500
Listed Date:11-21-2006
Initial Listed Price:0

Business Summary:
- Kinh doanh vận tải xăng dầu;
- Kinh doanh xăng dầu, dầu mỡ nhờn;
- Các hoạt động kinh doanh khác.

Auditing Company:
Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính
Địa chỉ: Số 14/14 Phố Yên Lạc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 636 4166 - Fax: (84-4) 636 4169

Business Registration:
Established License: 0722/1999/QĐ-BTM  06-08-1999  Bộ Thương Mại
Business License: 055126  08-05-1999  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà NộiPJC - (HASTC:PETROLIMEX HANOI TRANSPORTATION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY.)10 Day | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year

* Chart by Sacombank Securities (SBS)


Tickers A - D | Tickers E - N | Tickers O - S | Tickers T - Z | View All | HoSE Only Tickers | HaSTC Only Tickers