SDC - HASTC VIETNAM STOCK MARKET

SDC: SONG DA CONSULTING JOINT STOCK COMPANY Company Profile: Investing in Vietnam Stock Market

Trade ETHUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

BUY & SELL ETHUSD | View ETHUSD News & Updates


Buy Sell ETHUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

Vietnam Listed Company - Stock Market Research: SDC, SONG DA CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

View SONG DA CONSULTING JOINT STOCK COMPANY symbol: SDC Company Profile. Our web site is dedicated in helping you find SONG DA CONSULTING JOINT STOCK COMPANY (SDC) company profile, stock charts, and technical analysis listed on HASTC Vietnam Stock Exchange.

SDC - (HASTC:SONG DA CONSULTING JOINT STOCK COMPANY)

Company Profile:
SONG DA CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Nhà G9 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội
(84-4) 854 2209
(84-4) 854 5855


Business: Construction materials
Financial Summary:
Capital Currency:VND
Market Cap:10,000,000,000
Par Value:10,000
Equity:0
Listing Volume:1,000,000
Listed Date:12-25-2006
Initial Listed Price:0

Business Summary:
- Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy văn các công tình;
- Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu lý cơ lý của đất, đá, nền móng và vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng;
- Lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các công trình dân dụng, công nghiệp và các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;
- Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;
- Thiết kế các công trình thủy công, thủy lợi, thủy điện, nhà máy thủy điện;
- Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; các công trình cấp thoát nước, cơ điện công trình;
- Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp,thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;
- Thẩm định thiết kế và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu, thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;
- Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;
- Trang trí nội thất;
- Xác định hiện trạng và đánh giá nuyên nhân sự cố các công trình xây dựng khoan phun và xử lý nền móng các công trình xây dựng;
- Kinh doanh bất động sản, kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp;
- Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;
- Tư âấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 500KV;
- Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;
- Sản xuất và mua bán điện thương phẩm;
- Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng;
- Khoan nổ ngầm và hở các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.
Auditing Company:
Công ty Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán (AASC)
Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 826 8681 - Fax: (84-4) 825 3973
Email: aasc-ndd@hn.vnn.vn
Website: http://www.aasc.com.vn

Business Registration:
Established License:  00-00-0000  
Business License: 0103006450  02-23-2005  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà NộiSDC - (HASTC:SONG DA CONSULTING JOINT STOCK COMPANY)10 Day | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year

* Chart by Sacombank Securities (SBS)


Tickers A - D | Tickers E - N | Tickers O - S | Tickers T - Z | View All | HoSE Only Tickers | HaSTC Only Tickers