S55 - HASTC VIETNAM STOCK MARKET

S55: SONG DA 505 JOINT STOCK COMPANY Company Profile: Investing in Vietnam Stock Market

Trade LTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

BUY & SELL LTCUSD | View LTCUSD News & Updates


Buy Sell LTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

Vietnam Listed Company - Stock Market Research: S55, SONG DA 505 JOINT STOCK COMPANY

View SONG DA 505 JOINT STOCK COMPANY symbol: S55 Company Profile. Our web site is dedicated in helping you find SONG DA 505 JOINT STOCK COMPANY (S55) company profile, stock charts, and technical analysis listed on HASTC Vietnam Stock Exchange.

S55 - (HASTC:SONG DA 505 JOINT STOCK COMPANY)

Company Profile:
SONG DA 505 JOINT STOCK COMPANY
Xã IaKhai, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai
(84-5) 9 875 711
(84-5) 9 897 323


Business: Construction materials
Financial Summary:
Capital Currency:VND
Market Cap:7,000,000,000
Par Value:10,000
Equity:0
Listing Volume:7,000,000
Listed Date:12-22-2006
Initial Listed Price:0

Business Summary:
- Xây dựng công trình công nghiệp, công cộng, dân dụng, nhà ở, công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, giao thông và xây dựng khác.
- Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông,cấu kiện kim loại, phụ tùng, phụ kiện phục vụ xây dựng.
- Xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ;
- Thi công khai thác đất đá bằng ph−ơng pháp khoan nổ mìn, xử lý công trình bằng phương pháp khoan phun, khoan phụt.

Auditing Company:
Công ty Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán (AASC)
Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 826 8681 - Fax: (84-4) 825 3973
Email: aasc-ndd@hn.vnn.vn
Website: http://www.aasc.com.vn
Business Registration:
Established License: 980/QĐ-BXD  06-22-2004  Bộ Xây dựng
Business License: 3903000041  08-09-2004  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia LaiS55 - (HASTC:SONG DA 505 JOINT STOCK COMPANY)10 Day | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year

* Chart by Sacombank Securities (SBS)


Tickers A - D | Tickers E - N | Tickers O - S | Tickers T - Z | View All | HoSE Only Tickers | HaSTC Only Tickers