DTC - HASTC VIETNAM STOCK MARKET

DTC: VIGLACERA DONG TRIEU JOINT STOCK COMPANY Company Profile: Investing in Vietnam Stock Market

Trade BTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

BUY & SELL BTCUSD | View BTCUSD News & Updates


Buy Sell BTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

Vietnam Listed Company - Stock Market Research: DTC, VIGLACERA DONG TRIEU JOINT STOCK COMPANY

View VIGLACERA DONG TRIEU JOINT STOCK COMPANY symbol: DTC Company Profile. Our web site is dedicated in helping you find VIGLACERA DONG TRIEU JOINT STOCK COMPANY (DTC) company profile, stock charts, and technical analysis listed on HASTC Vietnam Stock Exchange.

DTC - (HASTC:VIGLACERA DONG TRIEU JOINT STOCK COMPANY)

Company Profile:
VIGLACERA DONG TRIEU JOINT STOCK COMPANY
Xã Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh
(84-33) 870 038
(84-33) 670 067


Business: Construction materials
Financial Summary:
Capital Currency:VND
Market Cap:5,000,000,000
Par Value:10,000
Equity:0
Listing Volume:500,000
Listed Date:12-25-2006
Initial Listed Price:0

Business Summary:
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng đất sét nung và các loại vật liệu xây dựng khác;
- Đầu tư hạ tầng, xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng;
- Chuyển giao công nghệ kỹ thuật sản xuất gạch ngói đất sét nung;
- Kinh doanh vận tải;
- Kinh doanh dịch vụ thương mại và du lịch;
- Kinh doanh đầu tư bất động sản;
- Khai thác, chế biến nguyên nhiên vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng; Kinh doanh xuất nhập khẩu; Kinh doanh đại lý xăng dầu.
Auditing Company:
Công ty Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán (AASC)
Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 826 8681 - Fax: (84-4) 825 3973
Email: aasc-ndd@hn.vnn.vn
Website: http://www.aasc.com.vn
Business Registration:
Established License: 90/QĐ-BXD  01-14-2004  Bộ Xây Dựng
Business License: 220300022  08-09-2006  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng NinhDTC - (HASTC:VIGLACERA DONG TRIEU JOINT STOCK COMPANY)10 Day | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year

* Chart by Sacombank Securities (SBS)


Tickers A - D | Tickers E - N | Tickers O - S | Tickers T - Z | View All | HoSE Only Tickers | HaSTC Only Tickers