DHA - HOSE VIETNAM STOCK MARKET

DHA: HOA AN STONE EXPLOITATION JOINT STOCK COMPANY Company Profile: Investing in Vietnam Stock Market

Trade LTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

BUY & SELL LTCUSD | View LTCUSD News & Updates


Buy Sell LTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

Vietnam Listed Company - Stock Market Research: DHA, HOA AN STONE EXPLOITATION JOINT STOCK COMPANY

View HOA AN STONE EXPLOITATION JOINT STOCK COMPANY symbol: DHA Company Profile. Our web site is dedicated in helping you find HOA AN STONE EXPLOITATION JOINT STOCK COMPANY (DHA) company profile, stock charts, and technical analysis listed on HOSE Vietnam Stock Exchange.

DHA - (HOSE:HOA AN STONE EXPLOITATION JOINT STOCK COMPANY)

Company Profile:
HOA AN STONE EXPLOITATION JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Xã Hóa An, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
(84.61) 954 458; 954 491; 954 632
(84.61) 954 754
hoaan@hoaan.com.vn
www.hoaan.com.vn
Business: Construction materials
Financial Summary:
Capital Currency:VND
Market Cap:67,065,000,000
Par Value:10,000
Equity:0
Listing Volume:3,849,962
Listed Date:04-14-2004
Initial Listed Price:38,500

Business Summary:
Ngành nghề kinh doanh: Khai thác và chế biến khoáng sản; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho tàng; nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; dịch vụ về vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng và xuất khẩu lao động, chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.
Ngày 8/3/2004, UBCKNN đã cấp giấy phép số 30/GPPH về việc phát hành Chứng khoán ra công chúng và niêm yết cho Công ty cổ phần Hóa An với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 35 tỷ đồng
Auditing Company:

Business Registration:
Established License: 47/2000/QĐ-TTg  04-18-2000  Thủ tướng Chính phủ
Business License: 4703000008  05-21-2003  Sở Kế hoạch và Đầu tưDHA - (HOSE:HOA AN STONE EXPLOITATION JOINT STOCK COMPANY)10 Day | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year

* Chart by Sacombank Securities (SBS)


DHA Stock News

DHA - Hoa An official to sell 3,200 shares   2008-01-15


Tickers A - D | Tickers E - N | Tickers O - S | Tickers T - Z | View All | HoSE Only Tickers | HaSTC Only Tickers