SGD - HASTC VIETNAM STOCK MARKET

SGD: EDUCATIONAL BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY Company Profile: Investing in Vietnam Stock Market

Trade BCHUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

BUY & SELL BCHUSD | View BCHUSD News & Updates


Buy Sell BCHUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

Vietnam Listed Company - Stock Market Research: SGD, EDUCATIONAL BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY

View EDUCATIONAL BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY symbol: SGD Company Profile. Our web site is dedicated in helping you find EDUCATIONAL BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY (SGD) company profile, stock charts, and technical analysis listed on HASTC Vietnam Stock Exchange.

SGD - (HASTC:EDUCATIONAL BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY)

Company Profile:
EDUCATIONAL BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY
240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM
(84-8) 832 3557
(84-8) 830 7141


Business: Communication
Financial Summary:
Capital Currency:VND
Market Cap:15,000,000,000
Par Value:10,000
Equity:0
Listing Volume:1,000,000
Listed Date:12-28-2006
Initial Listed Price:0

Business Summary:
In và mua bán các loại sách xuất bản của NXBGD; mua bán VHP, ấn phẩm của các NXB khác; mua bán thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, thiết bị văn phòng, VPP; Xuất nhập khẩu hàng hóa có liên quan đến ngành nghề, phạm vi kinh doanh của công ty; kinh doanh cafe sách.
Auditing Company:
CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN - AAC
Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Linh - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.655886
Fax: 0511.655887
Email: acc@dng.vnn.vn
Business Registration:
Established License: 460/QĐ-TC  04-07-2004  Nhà xuất bản Giáo dục
Business License: 4103002336  05-20-2004  Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.Hồ Chí MinhSGD - (HASTC:EDUCATIONAL BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY)10 Day | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year

* Chart by Sacombank Securities (SBS)


Tickers A - D | Tickers E - N | Tickers O - S | Tickers T - Z | View All | HoSE Only Tickers | HaSTC Only Tickers