SAP - HASTC VIETNAM STOCK MARKET

SAP: TEXTBOOK PRINTING JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY Company Profile: Investing in Vietnam Stock Market

Trade XRPUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

BUY & SELL XRPUSD | View XRPUSD News & Updates


Buy Sell XRPUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

Vietnam Listed Company - Stock Market Research: SAP, TEXTBOOK PRINTING JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY

View TEXTBOOK PRINTING JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY symbol: SAP Company Profile. Our web site is dedicated in helping you find TEXTBOOK PRINTING JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY (SAP) company profile, stock charts, and technical analysis listed on HASTC Vietnam Stock Exchange.

SAP - (HASTC:TEXTBOOK PRINTING JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY)

Company Profile:
TEXTBOOK PRINTING JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY
240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
(84) 08.8.353.171
(84) 08.8.352.027


Business: Communication
Financial Summary:
Capital Currency:VND
Market Cap:11,700,000,000
Par Value:10,000
Equity:0
Listing Volume:9,000,000
Listed Date:11-27-2006
Initial Listed Price:0

Business Summary:
- In SGK, sách báo tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì và các giấy tờ quản lý kinh tế - xã hội.
- Sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm: giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm khác.
- Mua bán vật tư thiết bị ngành in.

Auditing Company:
CÔNG TY KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN AAC
Trụ sở: 217 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng
Điện thọai: 0511.655886 - Fax: 0511.655887
Email: aac@dng.vnn.vn
Website: www.aac.com.vn

Business Registration:
Established License: 557/QĐXB  05-07-1977  Bộ Giáo dục và Đào tạo
Business License: 4103002074  01-30-2004  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí MinhSAP - (HASTC:TEXTBOOK PRINTING JOINT STOCK COMPANY IN HO CHI MINH CITY)10 Day | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year

* Chart by Sacombank Securities (SBS)


Tickers A - D | Tickers E - N | Tickers O - S | Tickers T - Z | View All | HoSE Only Tickers | HaSTC Only Tickers