HTP - HASTC VIETNAM STOCK MARKET

HTP: HOAPHAT TEXTBOOK PRINTING JOINT STOCK COMPANY Company Profile: Investing in Vietnam Stock Market

Trade LTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

BUY & SELL LTCUSD | View LTCUSD News & Updates


Buy Sell LTCUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

Vietnam Listed Company - Stock Market Research: HTP, HOAPHAT TEXTBOOK PRINTING JOINT STOCK COMPANY

View HOAPHAT TEXTBOOK PRINTING JOINT STOCK COMPANY symbol: HTP Company Profile. Our web site is dedicated in helping you find HOAPHAT TEXTBOOK PRINTING JOINT STOCK COMPANY (HTP) company profile, stock charts, and technical analysis listed on HASTC Vietnam Stock Exchange.

HTP - (HASTC:HOAPHAT TEXTBOOK PRINTING JOINT STOCK COMPANY)

Company Profile:
HOAPHAT TEXTBOOK PRINTING JOINT STOCK COMPANY
157 Tôn Đức Thắng - Tp. Đà Nẵng
(84-511) 680 057
(84-511) 841 258


Business: Communication
Financial Summary:
Capital Currency:VND
Market Cap:12,600,000,000
Par Value:10,000
Equity:0
Listing Volume:9,000,000
Listed Date:12-14-2006
Initial Listed Price:0

Business Summary:
- In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội;
- Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm;
- Nhập khẩu vật tư thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất, kinh doanh; Kinh doanh vật tư thiết bị ngành in.
Auditing Company:
CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN - AAC
Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Linh - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.655886
Fax: 0511.655887
Email: acc@dng.vnn.vn
Business Registration:
Established License: 7975/QĐ-BDG&ĐT-TCCB  12-30-2003  Bộ Giáo dục và Đào tạo
Business License: 3203000201  01-12-2004  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà NẵngHTP - (HASTC:HOAPHAT TEXTBOOK PRINTING JOINT STOCK COMPANY)10 Day | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year

* Chart by Sacombank Securities (SBS)


Tickers A - D | Tickers E - N | Tickers O - S | Tickers T - Z | View All | HoSE Only Tickers | HaSTC Only Tickers