DPC - HOSE VIETNAM STOCK MARKET

DPC: DA NANG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY Company Profile: Investing in Vietnam Stock Market

Trade XRPUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

BUY & SELL XRPUSD | View XRPUSD News & Updates


Buy Sell XRPUSD, Bitcoin and Cryptocurrencies

Vietnam Listed Company - Stock Market Research: DPC, DA NANG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

View DA NANG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY symbol: DPC Company Profile. Our web site is dedicated in helping you find DA NANG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY (DPC) company profile, stock charts, and technical analysis listed on HOSE Vietnam Stock Exchange.

DPC - (HOSE:DA NANG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY)

Company Profile:
DA NANG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
371 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
(0511) 835 268
(0511) 826 461


Business: Chemicals
Financial Summary:
Capital Currency:VND
Market Cap:32,000,000,000
Par Value:10,000
Equity:0
Listing Volume:1,587,280
Listed Date:11-26-2001
Initial Listed Price:35,000

Business Summary:
Sản xuất sản phẩm tiêu dùng từ chất dẻo, bao bì các loại, ống nước PVC compound cứng.
Bán buôn bán lẻ các sản phẩm, vật tư, nguyên liệu và các chất phụ gia ngành nhựa.
Xuất nhập khẩu trực tiếp, kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với pháp luật định.
Auditing Company:

Business Registration:
Established License: 90/2000/QĐ-TTg  08-04-2000  Thủ Tướng Chính Phủ
Business License: 3203000011  12-11-2000  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà NẵngDPC - (HOSE:DA NANG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY)10 Day | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year

* Chart by Sacombank Securities (SBS)


Tickers A - D | Tickers E - N | Tickers O - S | Tickers T - Z | View All | HoSE Only Tickers | HaSTC Only Tickers